Username lannguyenctv
Tên Lan Nguyễn
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ho Chi Minh
Danh tiếng
76
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
3
Giới thiệu

Thích ngao du đây đó, thích tự do tự tại. Với quan điểm không chia sẻ thì thôi, đã chia sẻ thì nó phải chân thật. Có thể mình không phải là một "tay viết" cừ khôi, nhưng mỗi bài viết của mình chứa đựng những trải nghiệm thực tế và tâm tư của một người viết bài có trách nhiệm.

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước