Username Lệ Giang
Tên Lệ Giang
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
1
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Nguyễn Lệ Giang Sinh năm: 1998 Sinh viên trường CĐ Truyền Hình Hà Nội

Tham gia 2 năm trước