Username leanhvy123
Tên Bonwa
Giới tính Nam
Địa chỉ TP Buon Ma Thuot
Danh tiếng
27
Tổng Bài viết
0
Tổng Danh Sách
5
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Thỏa sức tuổi trẻ ...... Tuổi trẻ là phải đi mới biết ta thuộc về nơi nào ... Nhưng thực sự nơi mà ta thuộc về là nhà của ta... Về thôi!!! (Youth ...... Young people must go to know where we belong ... But really where I belong is my home ... come on !!!)

Tham gia 1 năm trước