Username long-nguyen-23518
Tên Nguyễn Thành Long
Giới tính Nam
Địa chỉ Phúc Yên-Vĩnh Phúc
Danh tiếng
10
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Tôi muốn đi, muốn gặp, muốn trò chuyện, muốn giúp đỡ mọi người. Tôi muốn trở thành tiếng nói của nhân dân, tôi muốn trở thành một nhà báo.

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 tháng trước