Username lucthitrucmai
Tên Lục Thị Trúc Mai
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
48
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Tôi là một cô gái vui tính và hòa đồng, sở thích của tôi là du lịch, đọc sách, xem phim, rất mong được kết bạn với mọi người!

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước