Username lylypham
Tên Phạm Trần Khánh Ly
Giới tính Nữ
Địa chỉ Trái Đất
Danh tiếng
65
Tổng Bài viết
5
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

•Instagram: lyisthebest

Tham gia 3 năm trước