Username mhieu
Tên Hiếu Nguyễn Minh
Giới tính Nam
Địa chỉ Ninh Thuận
Danh tiếng
179
Tổng Bài viết
25
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Hơi cao, mặt mũi cũng được. Muốn trở thành một lập trình viên, hơi ít nói.

Trang mạng xã hội
Tham gia 11 tháng trước

Chưa có gì tại đây, bạn quay lại sau nhé!