Username minhhoa
Tên Minh Hòa
Giới tính Nam
Địa chỉ Cầu Giấy, Hà Nội
Danh tiếng
224
Tổng Bài viết
9
Tổng Danh Sách
12
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước