Username minhhoa
Tên Minh Hòa
Giới tính Nam
Địa chỉ Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
10
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trang mạng xã hội
Tham gia 4 tuần trước