Username minhtiep
Tên Minh Tiệp
Giới tính Nam
Địa chỉ Hồ Chí Minh
Danh tiếng
4535
Tổng Bài viết
436
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
5
Giới thiệu

Làm Culi tại Ohay TV

Tham gia 4 năm trước