Username moclan
Tên Mộc Lan
Giới tính Nữ
Địa chỉ TP Ninh Bình
Danh tiếng
61
Tổng Bài viết
6
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Câu nói tâm đắc: Cuộc đời tự như một viên đá, chính bạn là người quyết định viên đá ấy dính rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng.

Tham gia 2 năm trước