Username ngan-tran-4fffc
Tên Ngan Tran
Giới tính Nữ
Danh tiếng
15
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Tôi là nhân viên văn phòng của một công ty tư vấn, dù công việc khá bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng trao dồi thêm nhiều kiến thức mới và tham gia viết bài với mong muốn được học hỏi thêm về kinh nghiệm viết lách từ cộng đồng, đồng thời cũng để tạo thêm nguồn thu nhập cho bản thân

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 tháng trước