Username ngocphamctv
Tên Ngọc Pham
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
113
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
8
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 2 năm trước