Username ngocphamctv
Tên Ngọc Pham
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
111
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
7
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 1 năm trước