Username NgocThuy
Tên phạm thị ngọc thúy
Giới tính Nữ
Địa chỉ Vũng Tàu
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
0
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là một người thích viết lách cũng như đọc sách. Thích phân tích câu từ trong một bài viết. Có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm. Có tính nhẫn nại cao.

Tham gia 3 năm trước