Username ngocvuctv
Tên Ngọc Vũ
Giới tính Nam
Địa chỉ Đà Nẵng
Danh tiếng
151
Tổng Bài viết
14
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 1 năm trước