Username ngotienwrite
Tên Ngố Tiên
Giới tính Nam
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
122
Tổng Bài viết
10
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Thích viết linh tinh, đọc linh tinh và thu thập những điều linh tinh.

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước