Username NguyễnThịMaiHương
Tên mhnguyen92
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
20
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, có khả năng dịch thuật Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Mong muốn được trau chuốt câu chữ và khả năng viết lách qua những bài viết dịch cho báo.

Tham gia 2 năm trước