Username nguyentin
Tên Watson Win
Giới tính Nam
Danh tiếng
353
Tổng Bài viết
33
Tổng Danh Sách
4
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

I'm a "kenshi" of Oimatsu Kendo Club Really interested in cultural things, other culture around the world. Love writing, sharing information, knowledge, experiences in life. I also love rock n' roll, classic metal and sometimes listen to jazz to relax

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước