Username nguyentruongthaotruc
Tên Thảo Trúc
Giới tính Nữ
Danh tiếng
71
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 2 năm trước