Username ngvanthanh
Tên Hạ Thanh
Giới tính Nữ
Địa chỉ Bắc Ninh
Danh tiếng
75
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 1 năm trước