Username nhimxinh
Tên Nhím xinh
Giới tính Nữ
Địa chỉ Quảng Ninh
Danh tiếng
63
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
6
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Trên con đường của thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

Tham gia 2 năm trước