Username NMN
Tên Nguyễn Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Địa chỉ Sài Gòn
Danh tiếng
206
Tổng Bài viết
10
Tổng Danh Sách
12
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là một Thiên Yết, nhạy cảm, ngông cuồng và tự do.

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước