Username phamngoctruong93
Tên Phạm Ngọc Trường
Giới tính Nam
Danh tiếng
159
Tổng Bài viết
22
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Tham gia 4 năm trước