Username phuongthuong
Tên phuong thuong
Giới tính Nữ
Địa chỉ Tp Vinh
Danh tiếng
41
Tổng Bài viết
10
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
2
Giới thiệu

Một cô gái vô tư thích viết văn nhưng lại theo học ngành sư phạm toán. Ước mơ được viết nhiều hơn và trở thành một cô giáo dạy giỏi trong tương lai.

Tham gia 1 năm trước