Username QuyenKin
Tên Quyen
Giới tính Nữ
Địa chỉ tp hcm
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

mình là 1 trong hơn 200k cử nhân đang thất nghiệp trên cái đất nước này :(

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước