Username quynh189
Tên Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nam
Danh tiếng
80
Tổng Bài viết
6
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 4 năm trước