Username thao-dang-88388
Tên Thảo Đặng
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
90
Tổng Bài viết
20
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Một chút lãng quên cho đời thêm thư thái, một chút vướng bận cho thấy đời còn có nghĩa.

Tham gia 1 năm trước