Username thuthuyctv
Tên Nông Thị Thu Thùy
Giới tính Nữ
Địa chỉ Gia Lai
Danh tiếng
71
Tổng Bài viết
18
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
16
Giới thiệu

Hiện tại mình là giáo viên, thích viết bài, thích tìm tòi

Tham gia 8 tháng trước