Username thuyvu
Tên Thủy Vu
Giới tính Nữ
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Danh tiếng
92
Tổng Bài viết
5
Tổng Danh Sách
6
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

"Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước"-William Arthur Ward.

Tham gia 1 năm trước