Username tienminh
Tên Tiến Minh
Giới tính Nam
Địa chỉ TPHCM
Danh tiếng
50
Tổng Bài viết
8
Tổng Danh Sách
4
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước