Username tieutinhxinh
Tên Tiểu Tình Xinh
Giới tính Nữ
Địa chỉ hà nội
Danh tiếng
13
Tổng Bài viết
15
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước