Username toanck7
Tên toanck7
Giới tính Nam
Địa chỉ Đà Nẵng
Danh tiếng
43
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Thanh niên không đẹp không xấu, sinh năm 1989. Sống nội tâm nhưng rất thân thiện. Có sở thích nhiếp ảnh và thường tập gym.

Trang mạng xã hội
Tham gia 11 tháng trước