Username trananhtu
Tên ATu Tran
Giới tính Nam
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
32
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
4
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Trầm tĩnh, khép kín, tự tin.

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước