Username trinhchau
Tên Khánh Trình
Giới tính Nam
Địa chỉ Hồ Chí Minh
Danh tiếng
54
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Tôi tên Trình, họ Châu. Tôi chia sẻ những thông tin này đến mọi người với hi vọng các bạn có được những thông tin hữu ích, vui vẻ để tự cung cấp cho mình những điều thú vị xung quanh bạn hằng ngày. Cảm ơn mọi người ! ^^

Tham gia 3 năm trước