Username trinh-dang-05705
Tên Đặng Thị Thảo Trinh
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là một người luôn biết quan tâm đến cảm giác của người khác, có năng khiếu viết lách từ nhỏ, đặc biệt là các vấn đề nghị luận xã hội.

Tham gia 8 tháng trước