Username trinhnguyenctv
Tên trinh nguyen
Giới tính Nữ
Danh tiếng
64
Tổng Bài viết
9
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
3
Giới thiệu

" Tôi đang sống với nỗi lòng của một tên tuyệt vọng ...và với cuộc đời, tôi đã ấp ủ một nỗi cuồng si bất tận "

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước