Username trong-2305-dd672
Tên Võ Trọng Thắng
Giới tính Nam
Địa chỉ TP HCM
Danh tiếng
1
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 6 tháng trước