Username tructrungc
Tên Trần Trung Trực
Giới tính Nam
Địa chỉ Tỉnh Tiền Giang
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Vui vẻ,đam mê kinh doanh online,viết báo

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước