Username trung-hieu-nguyen-e656d
Tên Trung Hiếu Nguyễn
Giới tính Nam
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Danh tiếng
1
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Thích công nghệ, Gaming, Esport, lập trình và nhiều thứ khác

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 tháng trước