Username tuxuyen
Tên Tú Xuyên
Giới tính Nữ
Địa chỉ Sài Gòn
Danh tiếng
191
Tổng Bài viết
52
Tổng Danh Sách
16
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
4
Giới thiệu

"Nếu là hoa tôi sẽ là đóa hoa vàng/ Nổi bần bật trên nền trời xanh vợi/ Và cuộc đời tôi nếu là cơn gió thoảng/ Tôi sẽ rong chơi cho thỏa chí tang bồng" - Tú Xuyên -

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước