# Quá khứ buồn

Xem chủ đề Quá khứ buồn qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Làm sao với những “mẩu quá khứ” buồn

    Làm sao với những “mẩu quá khứ” buồn

    Nhiều người gặp khó khăn trong việc buông bỏ quá khứ. Họ đeo mang quá khứ, suy đi nghĩ lại...

  • Bộ phim mang tên Quá khứ buồn

    Bộ phim mang tên Quá khứ buồn

    Quá khứ có thể là một địa điểm đẹp để nhìn ngắm chứ chưa bao giờ là nơi tốt đẹp để đắm chì...