Trắc nghiệm tâm lý: Trả lời một câu hỏi để tìm ra từ khóa nói về cuộc sống của bạn

Mọi người thường nói anh/ cô ấy “có sự nghiệp thành công”, “hay giúp đỡ bạn bè”, “chăm lo gia đình”, đây là những từ hình dung sự quan tâm đến gia đình, công việc, bạn bè, vv. Nếu chỉ được chọn một giữa gia đình, sự nghiệp, bạn bè, tình yêu, tiền bạc thì lựa chọn của bạn là gì. Trắc nghiệm dưới đây liệt kê 5 sự việc xảy ra cùng lúc, từng tình huống sẽ phản ánh mối quan tâm của bạn trong cuộc sống.

Khi 5 trường hợp sau đây cùng xảy ra, công việc đầu tiên bạn làm là gì?

Trắc nghiệm tâm lý: Trả lời một câu hỏi để tìm ra từ khóa nói về cuộc sống của bạn

 1. Bạn chọn: Dỗ em bé

  Điều bạn quan tâm nhất là: Gia đình.

 2. Bạn chọn: Thu quần áo

  Điều bạn quan tâm nhất là: Tình yêu.

 3. Bạn chọn: Tắt vòi nước

  Điều bạn quan tâm nhất là: Tiền bạc.

 4. Bạn chọn: Mở cửa để xem ai đang đến

  Mở cửa để xem ai đang đến 

 5. Bạn chọn: Trả lời cuộc gọi

  Điều bạn quan tâm nhất là: Sự nghiệp