Xương quai xanh bộc lộ điểm yếu của bạn

Xương quai xanh được xem là điểm hấp dẫn đặc biệt trên cơ thể người, ngoài ra chúng còn có thể chỉ ra điểm yếu của bạn đấy nhé!

Đâu là kiểu xương quai xanh của bạn?

Đâu là kiểu xương quai xanh của bạn?

Xương quai xanh bộc lộ điểm yếu của bạn

  1. Bạn chọn: Nhô cao

    Bạn là người thụ động, nhút nhát, có xu hướng dễ bị ảnh hưởng bởi người khác và dễ bị sai bảo. Hãy cẩn thận bởi vì người khác có thể sử dụng bạn cho ý đồ xấu của họ.

  2. Bạn chọn: Thấp

    Bạn là người quyết đoán, luôn luôn hành động theo ý mình và không thích bị sai bảo. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể xông pha mọi lúc mọi nơi với ý chí mạnh mẽ, nhưng khi bạn trưởng thành, bạn sẽ tìm hiểu kỹ vấn đề và sẵn sàng học hỏi người khác.