Chủ đề:

sáng tạo

Hãy là chính bạn với những ý tưởng và sự sáng tạo của riêng bạn, đừng cố chạy theo một quy tắc nào đó để rồi chẳng ai biết bạn là ai trên cõi đời này.