# sáng tạo

Hãy là chính bạn với những ý tưởng và sự sáng tạo của riêng bạn, đừng cố chạy theo một quy tắc nào đó để rồi chẳng ai biết bạn là ai trên cõi đời này.

Click để tải thêm...