# Sự cầu toàn

Xem chủ đề Sự cầu toàn qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Câu chuyện cái chén mẻ

    Câu chuyện cái chén mẻ

    Cái chén mẻ nhắc ta về sự không tuyệt đối, không hoàn hảo. Cái chén mẻ bị hăm he bỏ đi là...