# Shark Tank Việt Nam

Shark Tank Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế mua bản quyền của nước ngoài. Gameshow tường thuật quá trình các startup thuyết phục nhà đầu tư rót vốn vào dự án kinh doanh của họ.