# Sinh viên ngành y

Xem chủ đề Sinh viên ngành y qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Khi cuộc sống sinh viên Y ngập trong *shit*

    Khi cuộc sống sinh viên Y ngập trong *shit*

    Bài viết ngôn ngữ nhạy cảm, chống chỉ định khi đang ăn nha các bạn. Cuộc sống sinh viên y...