# Tăng sale

Xem chủ đề Tăng sale qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Chiến lược hiệu ứng chim mồi trong bán hàng

    Chiến lược hiệu ứng chim mồi trong bán hàng

    Sử dụng mồi nhử để khiến khách hàng lựa chọn món đồ mà bạn mong muốn bán được, hiệu ứng ch...