# Tạp chí khoa học

Xem chủ đề Tạp chí khoa học qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Giới khoa học chờ đợi gì trong năm 2019?

    Giới khoa học chờ đợi gì trong năm 2019?

    Năm 2018 đi qua với hàng loạt sự kiện khoa học chấn động thế giới. Tiềm năng của trí tuệ c...