# Tháp eiffel

Xem chủ đề Tháp eiffel qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Những điều bạn không biết về tháp Eiffel.

    Những điều bạn không biết về tháp Eiffel.

    Vào ngày 31 tháng 3 năm 1889, công nhân đã chặt hết 18.000 mảnh sắt vào vị trí để hoàn thà...

  • Làm Tháp Eiffel bằng giấy - Tại sao không?

    Làm Tháp Eiffel bằng giấy - Tại sao không?

    Để làm tháp Eiffel bằng giấy không phức tạp như bạn nghĩ đâu, hãy làm theo hướng dẫn sau đ...